พ่อลูก 2 ฝันแปลก เห็นพญานาคเลื้อยในบ้าน ตื่นเช้ามาเจอเต็มๆ รอยใต้ที่นอนชัดมาก.

พ่อลูก 2 ฝันแปลก เห็นพญานาคเลื้อยในบ้าน ตื่นเช้ามาเจอเต็มๆ รอยใต้ที่นอนชัดมาก.

-หลังจากนั้นขาวบ้านต่างก็ส่องไฟโทรศัพท์ ว่าขึ้นเป็นเลขอะไร ปรากว่า เป็นแต่รอยคล้ายเท้าพญานาค จึงได้เล็งไปเลขที่ บ้าน ซึ่งเขียนไว้ข้างฝาบ้าน เลข 48,

-หลังจากนั้นขาวบ้านต่างก็ส่องไฟโทรศัพท์ ว่าขึ้นเป็นเลขอะไร ปรากว่า เป็นแต่รอยคล้ายเท้าพญานาค จึงได้เล็งไปเลขที่ บ้าน ซึ่งเขียนไว้ข้างฝาบ้าน เลข 48,

-หลังจากนั้นขาวบ้านต่างก็ส่องไฟโทรศัพท์ ว่าขึ้นเป็นเลขอะไร ปรากว่า เป็นแต่รอยคล้ายเท้าพญานาค จึงได้เล็งไปเลขที่ บ้าน ซึ่งเขียนไว้ข้างฝาบ้าน เลข 48,

-หลังจากนั้นขาวบ้านต่างก็ส่องไฟโทรศัพท์ ว่าขึ้นเป็นเลขอะไร ปรากว่า เป็นแต่รอยคล้ายเท้าพญานาค จึงได้เล็งไปเลขที่ บ้าน ซึ่งเขียนไว้ข้างฝาบ้าน เลข 48,