669ตรงๆไม่กลับ,เลขมงคลทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวง ร.10เสด็จ จ.อุบลราชธานี16/10/65

669ตรงๆไม่กลับ,เลขมงคลทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวง ร.10เสด็จ จ.อุบลราชธานี16/10/65

669ตรงๆไม่กลับ,เลขมงคลทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวง ร.10เสด็จ จ.อุบลราชธานี16/10/65

669ตรงๆไม่กลับ,เลขมงคลทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวง ร.10เสด็จ จ.อุบลราชธานี16/10/65

VDO669ตรงๆไม่กลับ,เลขมงคลทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวง ร.10เสด็จ จ.อุบลราชธานี16/10/65