ความหมายที่ซ่อนอยู่ เมื่อในหลวงทรงสวมรองเท้าแตะกับพระราชินีสุทิดา เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ความหมายที่ซ่อนอยู่ เมื่อในหลวงทรงสวมรองเท้าแตะกับพระราชินีสุทิดา เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


ความหมายที่ซ่อนอยู่ เมื่อในหลวงทรงสวมรองเท้าแตะกับพระราชินีสุทิดา เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


ความหมายที่ซ่อนอยู่ เมื่อในหลวงทรงสวมรองเท้าแตะกับพระราชินีสุทิดา เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


ความหมายที่ซ่อนอยู่ เมื่อในหลวงทรงสวมรองเท้าแตะกับพระราชินีสุทิดา เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


VDOความหมายที่ซ่อนอยู่ เมื่อในหลวงทรงสวมรองเท้าแตะกับพระราชินีสุทิดา เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา