เมฆ วินัย ไกรบุตร ป่วย โพสต์รูปเศร้าอยากอยู่พร้อมหน้า ขอบคุณเมียเป็นเพื่อนชีวิต

เมฆ วินัย ไกรบุตร ป่วย โพสต์รูปเศร้าอยากอยู่พร้อมหน้า ขอบคุณเมียเป็นเพื่อนชีวิต


เมฆ วินัย ไกรบุตร ป่วย โพสต์รูปเศร้าอยากอยู่พร้อมหน้า ขอบคุณเมียเป็นเพื่อนชีวิต


เมฆ วินัย ไกรบุตร ป่วย โพสต์รูปเศร้าอยากอยู่พร้อมหน้า ขอบคุณเมียเป็นเพื่อนชีวิต


เมฆ วินัย ไกรบุตร ป่วย โพสต์รูปเศร้าอยากอยู่พร้อมหน้า ขอบคุณเมียเป็นเพื่อนชีวิต


VDOเมฆ วินัย ไกรบุตร ป่วย โพสต์รูปเศร้าอยากอยู่พร้อมหน้า ขอบคุณเมียเป็นเพื่อนชีวิต