ใครมีบ้าง​ รับ​ซื้อ​เหรียญ​สิบ​รุ่นพิเศษราคา​ 340,000​บาท​ (รุ่น​ ร.9)​

ใครมีบ้าง​ รับ​ซื้อ​เหรียญ​สิบ​รุ่นพิเศษราคา​ 340,000​บาท​ (รุ่น​ ร.9)​

ใครมีบ้าง​ รับ​ซื้อ​เหรียญ​สิบ​รุ่นพิเศษราคา​ 340,000​บาท​ (รุ่น​ ร.9)​

ใครมีบ้าง​ รับ​ซื้อ​เหรียญ​สิบ​รุ่นพิเศษราคา​ 340,000​บาท​ (รุ่น​ ร.9)​

VDOใครมีบ้าง​ รับ​ซื้อ​เหรียญ​สิบ​รุ่นพิเศษราคา​ 340,000​บาท​ (รุ่น​ ร.9)​