ตู่ ปิยวดี ฉลองมงคลสมรสกับเจ้าบ่าว มาวิน ชุดอลังการ 100 ล้าน

ตู่ ปิยวดี ฉลองมงคลสมรสกับเจ้าบ่าว มาวิน ชุดอลังการ 100 ล้าน

ผู้จัด ส า ว “ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์” ค ว ง เ จ้ า บ่ า ว นัก แ ส ด ง ห นุ่ ม “มาวิน ทวีผล” เข้า พิ ธี ฉลอง ม ง ค ล ส ม ร ส

โดยก่อนหน้าทั้งคู่เข้า พิ ธี ห มั้ น ไปแล้วเมื่อช่วงปี 63 แต่เกิด ส ถ า น ก า ร ณ์ แพร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด

จึงต้องเลื่อนงานฉลอง ม ง ค ล ส ม ร ส ออกไป ล่าสุด เ จ้ า บ่าว เ จ้ า สาวได้ ฤ ก ษ์ ดี จั ด งานฉลอง ม ง ค ล ส ม ร ส

พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน 1 ปีกว่า และเผยถึงที่มาของชุดประ ดั บ เ พ ช ร แท้กว่า 300 เม็ด

รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รวมถึง แ พ ล น มีทา ย า ท ที่ทั้งคู่มีความเห็นตรงกันว่าพร้อมที่จะมีลูกแล้ว

ส่วนธีมสีงานจะเป็นสีออกเขียว เทา เบจ เป็นสีธรรมชาติ ส่วนเราสองคนก็จะเปลี่ยนทั้งหมด 4 ชุด ค่ ะ

ซึ่งจะเป็น แ บ ร น ด์ ของไทยทั้งหมดเลย เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนเลือกชุด แ ต่ ง งานว่าจะให้ แ บ ร น ด์ ไทย

คือจะมีชุดนี้หนึ่งชุด แล้วก็ชุดที่ยืนหน้า แ บ็ ก ด ร อ ป แล้วก็จะมีชุดที่เดินเข้างาน แล้วก็ชุด อ า ฟ เตอร์ ป า ร์ ตี้ ค่ะ

ส่วนที่มาของชุดก็คือ 2 ปีที่แล้วไปตัดชุดงาน ห มั้ น แ ต่ ง คุณแม่ คุณภัทรสิริ เลย เ ล่ า ให้ดี ไ ซ น์ เนอร์ฟัง

ซึ่ง ปั ก ด้วย เ พ ช ร จริง เราก็เลยได้ ไ อ เ ดี ย ขึ้นมาว่า มั น ได้ด้วย เ ห ร อ ในไทยคิดว่ายังไม่เคยมีใครทำ

การ เ ย็ บ ก็ต้องใช้ด้ายที่เหนียวเป็นพิเศษเพื่อ มั่ น ใจว่าจะต้องไม่ ห ลุ ด ออกจากชุดสักเม็ดเดีย

เริ่มแรกเราวางไว้ที่ 200 เม็ดค่ะ แต่พอใช้ไปจริงๆ ปั ก แค่ครึ่งด้านหน้าแล้ว มั น แปลกๆ ก็เลยต้องไปเพิ่มครึ่งหลังทั้งหมด

ก็กลายเป็นประมาณ 300 กว่าเม็ดค่ะ ก็มีน้ำหนักตั้งแต่ครึ่งกระรัตไปถึง 2 กะรัตค่ะ ขนาดไม่เท่ากัน

ชุดนี้ชุดเดียวคือ 100 ล้าน การใช้ชีวิตก็คือไม่เคย ท ะ เ ล า ะ กันเลย คุยกันมากขึ้น มีอะไรจะคุยกันตลอด

ตู่ ปิยวดี-มาวิน