“ชาวหนองบัวลำภู” ฝากถึง “หมอปลา” ไม่สบายใจโผล่ไลฟ์เชิงตะกอนเผาศพ

“ชาวหนองบัวลำภู” ฝากถึง “หมอปลา” ไม่สบายใจโผล่ไลฟ์เชิงตะกอนเผาศพ

“ชาวหนองบัวลำภู” ฝากถึง “หมอปลา” ไม่สบายใจโผล่ไลฟ์เชิงตะกอนเผาศพ

“ชาวหนองบัวลำภู” ฝากถึง “หมอปลา” ไม่สบายใจโผล่ไลฟ์เชิงตะกอนเผาศพ

“ชาวหนองบัวลำภู” ฝากถึง “หมอปลา” ไม่สบายใจโผล่ไลฟ์เชิงตะกอนเผาศพ

“ชาวหนองบัวลำภู” ฝากถึง “หมอปลา” ไม่สบายใจโผล่ไลฟ์เชิงตะกอนเผาศพ
VDO