“ผัวใหม่โหด” ชิงยิงปลิดชีพหนีล้อมจับ | ข่าวช่อง8

“ผัวใหม่โหด” ชิงยิงปลิดชีพหนีล้อมจับ | ข่าวช่อง8

“ผัวใหม่โหด” ชิงยิงปลิดชีพหนีล้อมจับ | ข่าวช่อง8

“ผัวใหม่โหด” ชิงยิงปลิดชีพหนีล้อมจับ | ข่าวช่อง8


เป็นคนดีสำหลับครอบครัว แต่เป็นอันตรายกับคนอื่น บ้ากามไม่พอ ยังโหด ตัดอนาคตตัวเอง แล้วครอบครัวลูกหลาน ทำเสียชื่อเสียง สมควรแลัวที่จบชีวิตตัวเอง ถ้าอยู่ก็จะไม่ใด้ใช้ชีวิตที่ดี มีคดีก็มาก เป็นหนี้ก็มาก มีเมียก็มาก ดูไว้นะคนที่อยู่ข้างหลัง อย่าใช้ชีวิตแบบนี้ แล้วมันจะอยู่ไม่เป็นสุข จบไม่สวย เกิดมาเสียชาติเกิด กว่าจะเกิดมาใช้ชีวิตมันไม่ใช่ง่าย ทำก็ใด้ดี ทำชั่วตายคนก็ยังสาปแช่ง

VDO