หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65

หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65

หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65

หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65

หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65
หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65

หักเหลี่ยมโหด เพื่อนรักจ้างฆ่าทนายแค้นทำติดคุก แฉซุ่มฆ่าข้ามวันเปิดห้องรอสังหาร|ทุบโต๊ะข่าว|13/10/65