วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

วินาที “คุณตา-คุณยาย” พ่อแม่ “ลิเดีย” ได้เจอหน้าหลานชาย “น้องดีออน” ครั้งแรก

VDO