สิระ” เรียก “ไทยรัฐ” และ “อมรินทร์” ชี้แจง ปมเสนอข่าว “น้องชมพู่”

สิระ” เรียก “ไทยรัฐ” และ “อมรินทร์” ชี้แจง ปมเสนอข่าว “น้องชมพู่”


สิระ” เรียก “ไทยรัฐ” และ “อมรินทร์” ชี้แจง ปมเสนอข่าว “น้องชมพู่”


สิระ” เรียก “ไทยรัฐ” และ “อมรินทร์” ชี้แจง ปมเสนอข่าว “น้องชมพู่”

VDOสิระ” เรียก “ไทยรัฐ” และ “อมรินทร์” ชี้แจง ปมเสนอข่าว “น้องชมพู่”